Pogotowie Modlitewne Królowej Pokoju

Idea Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju powstała na modlitwie, jako odpowiedź na ciągłe i niezmienne wezwanie Maryi: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się”, „Módlcie się w moich intencjach”. Jest to dzieło Matki Boga, a nie nasze. My tylko chcemy czynić to o co prosi Maryja. A od modlitwy zaczyna się wszystko dobro w nas i wokół nas, przychodzi POKÓJ.

Modlitwa Maryi po Ofierze Eucharystycznej Pana Jezusa jest modlitwą najpotężniejszą i najskuteczniejszą. Stąd uczmy się od najpokorniejszej Uczennicy Boga jak się modlić i jak dać Maryi ster naszym modlitwom.

Obraz Matki Bożej

Dodano: 3 lutego 2019 r. | Kategoria: Gazetka parafialna

Gazetka Parafialna Nr 3

Dodano: 7 grudnia 2014 r. | Kategoria: Gazetka parafialna

Z MARYJĄ I ŚW. JÓZEFEM DO JEZUSA

(Gazetka Parafii p.w. św. Józefa w Baryczy – nr 3/2014)

8 grudnia- Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Wskazówki jak przygotować się i przeżyć owocnie Godzinę Łaski

Dobrze jest napisać sobie w domu wszystkie intencje w jakich będziemy się modlić w Godzinie Łaski. W okresie 24 października 1946 roku do 8 grudnia 1947 roku Błogosławiona Matka Boska ukazała się jedenaście razy Siostrze Pierinie we Włoszech. Matka Boska prosiła o głęboką skruchę i odpokutowanie grzechów. Matka Boska prosiła, żeby Siostra Pierina przyszła w południe 8 grudnia do kościoła. „Będzie to moja Godzina łaski”, powiedziała Matka Boska. Siostra zapytała się jej jak ma się przygotować do tej Godzina łaski? Na co Błogosławiona Matka Boska odpowiedziała: „Modlitwami i głęboką skruchą. Przeczytaj 50-ty psalm Dawida trzy razy z otwartymi ramionami (ręce na bok). Podczas Godziny Łaski mogą zostać udzielone duchowe ułaskawienia. Łaska Boga dotknie nawet najbardziej okrutnych i bezlitosnych grzeszników.” Czytaj dalej

Gazetka Parafialna NR 2

Dodano: 1 listopada 2014 r. | Kategoria: Gazetka parafialna

Z MARYJĄ I ŚW. JÓZEFEM DO JEZUSA

(Gazetka Parafii p.w. św. Józefa w Baryczy – nr 2/2014)

ROLA MARYI W NASZYM UŚWIĘCENIU.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort uświadamia nam w swoim dziele „Tajemnica Maryi”, że „środkiem do otrzymania łaski Bożej koniecznej do świętości” jest Maryja. Podkreśla on, że aby „znaleźć łaskę Bożą, trzeba zaleźć Maryję”.

DLACZEGO MARYJA JEST NAM KONIECZNIE POTRZEBNA?

Św. Ludwik uświadamia nam, że „Maryja jest tą wielką formą Bożą uczynioną przez Ducha Św., po to, by uformować według natury ludzkiej Boga – Człowieka przez zjednoczenie hipostatyczne i aby formować człowieka Bożego przez łaskę. Nie brak tej formie żadnego rysu Boskiego podobieństwa. Ktokolwiek rzuci się do tej formy, którą jest Maryja, i pozwala się w niej urabiać, otrzymuje wszystkie rysy Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, i to w sposób łagodny, dostosowany do słabości ludzkiej, bez wielu trudów i pracy, w sposób pewny, bez obawy złudzeń, albowiem szatan nigdy nie miał i nigdy nie będzie miał przystępu do Maryi, świętej, niepokalanej, bez najmniejszego cienia skazy grzechu.”

WNIOSKI:

Naśladując Maryję, oddając się Jej Niepokalanemu Sercu w niewolę miłości jesteśmy jak gdyby wkładani do „foremki”, którą jest Matka Boża i Ona sama nas formuje, żebyśmy podobali się Bogu i byli do Niego podobni. To Bóg przez Maryję sprawia, że nabywamy rysów Pana Jezusa w naszych myślach, słowach, postawach, reakcjach. Matka Boża czyni to w sposób łagodny, szanując naszą ludzką słabość, a do tego jesteśmy zmieniani bez wielu trudów, pewnie i nie musimy się bać, że zabłądzimy, że nie damy rady. Jesteśmy bowiem ukryci w FORMIE świętej i niepokalanej Maryi, ta FORMA nas chroni i walczy za nas, my tylko potrzebujemy pozwolić Matce Bożej, żeby nas formowała, czyli oddawać się Jej codziennie na nowo. (Por. Tajemnica Maryi, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Poznań 1982, str. 34-39) Czytaj dalej

Gazetka Parafialna Nr 1

Dodano: 6 września 2014 r. | Kategoria: Gazetka parafialna

Z MARYJĄ I ŚW. JÓZEFEM DO JEZUSA

ROLA MARYI W NASZYM UŚWIĘCENIU.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort uświadamia nam w swoim dziele „Tajemnica Maryi”, że „środkiem do otrzymania łaski Bożej koniecznej do świętości” jest Maryja. Podkreśla on, że aby „znaleźć łaskę Bożą, trzeba zaleźć Maryję”.

DLACZEGO MARYJA JEST NAM KONIECZNIE POTRZEBNA?

Tylko Maryja znalazła łaskę u Boga dla siebie, i dla każdego poszczególnego człowieka.
Jedynie Maryja jest Matką łaski Bożej.
Jedynie Maryja posiada – po Jezusie – pełnię łaski.
Jedynie Maryja jest Skarbniczką wszelkich łask: wszystkie łaski i wszystkie dary przechodzą przez Jej ręce.
Przez Maryję Duch Święty tworzy wybranych.
Maryja otrzymała od Boga szczególną władzę nad duszami, aby ich karmić i przyczyniać się do ich wzrastania w Bogu. (…) Jak dziecko bierze cały swój pokarm od matki, stosownie do swej słabości, tak też wybrani biorą cały swój pokarm duchowy i całą swoją moc z Maryi. Chodzi tu o życie zależności małego dziecka od matki. Jest rzeczą niemożliwą praktykować życie duchowego dziecięctwa, tak drogiego św. Teresie od Dzieciątka Jezus, bez całkowitego poddania się wpływowi Maryi, naszej Matki. Niezrozumienie tego stanowi zasadniczą przeszkodę na drodze duchowego dziecięctwa. Z Maryją wszystko staje się łatwe i dostosowane do naszej słabości – słabości dziecka.
(Por. Tajemnica Maryi, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Poznań 1982, str. 34-39)

INTENCJE KRÓLOWEJ POKOJU

Główne intencje: o pokój na świecie i w każdym ludzkim sercu, za Kościół święty, za Ojca Świętego, za kapłanów, za tych którzy nie poznali jeszcze Bożej miłości, za rodziny, za chorych, za dusze w czyśćcu cierpiące, za młodzież. Czytaj dalej