Pogotowie Modlitewne Królowej Pokoju

Idea Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju powstała na modlitwie, jako odpowiedź na ciągłe i niezmienne wezwanie Maryi: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się”, „Módlcie się w moich intencjach”. Jest to dzieło Matki Boga, a nie nasze. My tylko chcemy czynić to o co prosi Maryja. A od modlitwy zaczyna się wszystko dobro w nas i wokół nas, przychodzi POKÓJ.

Modlitwa Maryi po Ofierze Eucharystycznej Pana Jezusa jest modlitwą najpotężniejszą i najskuteczniejszą. Stąd uczmy się od najpokorniejszej Uczennicy Boga jak się modlić i jak dać Maryi ster naszym modlitwom.

Święty Charbel

Dodano: 9 września 2014 r. | Kategoria: Święty Charbel

Święty Charbel – jego niezwykłe życie

Święty Charbel Makhlouf urodził się 8 maja 1828 r. jako piąte dziecko ubogich rolników zamieszkałych w małej, górskiej miejscowości w północnym Libanie. Na chrzcie otrzymał imię Józef. Rodzice jego byli katolikami obrządku maronickiego. Miłość jaka panowała w tej rodzinie, codzienna modlitwa oraz ciężka praca na roli kształtowały charakter Józefa.

Czytaj dalej