Pogotowie Modlitewne Królowej Pokoju

Idea Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju powstała na modlitwie, jako odpowiedź na ciągłe i niezmienne wezwanie Maryi: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się”, „Módlcie się w moich intencjach”. Jest to dzieło Matki Boga, a nie nasze. My tylko chcemy czynić to o co prosi Maryja. A od modlitwy zaczyna się wszystko dobro w nas i wokół nas, przychodzi POKÓJ.

Modlitwa Maryi po Ofierze Eucharystycznej Pana Jezusa jest modlitwą najpotężniejszą i najskuteczniejszą. Stąd uczmy się od najpokorniejszej Uczennicy Boga jak się modlić i jak dać Maryi ster naszym modlitwom.

Informacja o realizacji projektu

Dodano: 23 października 2020 r. | Kategoria: Aktualności

Parafia Rzymskokatolicka Barycz pw. Św. Józefa zrealizowała w okresie od kwietnia do września 2020 roku projekt pn. „Termomodernizacja Plebani Rzymskokatolickiej w Baryczy” na podstawie umowy nr 98/2020/OA/K/DE zawartej 17 stycznia 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a Parafią Rzymskokatolicką Barycz pw. Św. Józefa.

Dofinansowanie: 205 012,00 zł

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyniosła: 10 796,00zł, zaś dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła: 194 216,00zł.

Zakres projektu objął:

 • docieplenie ściany fundamentowej na powierzchni 65,76m2 płytami styrodurowymi gr. 10cm na zaprawie klejowej wraz z izolacją przeciwilgotnościową z masy asfaltowo-kauczukowej, izolacyjnej, ułożenie foli kubełkowej wraz z wykonaniem odwodnienia,
 • docieplenie ściany parteru, pierwszego piętra i poddasza na pow. 351,957m2 płytą styropianową gr.15cm,
 • docieplenie stropu nad garażem na powierzchni 28,80m2 płytami z wełny izolacyjnej o gr.15cm,
 • docieplenie ściany wewnętrznej na poddaszu oddzielającej pomieszczenia mieszkalne od strychu na powierzchni 59,70m2  płytami z wełny izolacyjnej gr.10cm,
 • docieplenie stropu poddasza pod nieogrzewanym strychem na powierzchni 114,48m2 w przestrzeni strychowej płytą styropianową gr. 21 cm,
 • wymianę okien, drzwi wejściowych o pow. 46,79m2 na okna zespolone, dwuszybowe i drzwi wejściowe z PVC,
 • wymiana drzwi garażowych w piwnicy o powierzchni 5,5m2 na drzwi z PVC ocieplane,
 • wykonanie elewacji na powierzchni ścian 324,557m2 i ościeży 72,22m2 metodą lekko-mokrą z użyciem zapraw klejących i siatki i położeniem tynku silikatowego oraz z mieszanki żywiczno-mineralnej na cokole budynku, powierzchnia 27,40m2,
 • montaż nowego kotła gazowego o mocy 24kW z automatyką sterującą i automatyką pogodową,
 • montaż 30 szt. zaworów grzejnikowych termostatycznych K1,
 • montaż ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 3kW.

Zestawienie wskaźników dla zadania

1. Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rok osiągnięcia wartości docelowej Wartość docelowa
Liczba budynków publicznych
o powierzchni całkowitej od 250m2 do  500m2
szt. 2020 1
Liczba źródeł energii opalanych gazem szt. 2020 1
Liczba instalacji fotowoltaicznych szt. 2020 1
Zdolność wytwarzania energii źródeł opalanych gazem MWt 2020 0,024
Zdolność wytwarzania energii elektrycznej zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych MWe 2020 0,003

2. Wskaźniki rezultatu:

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rok osiągnięcia wartości docelowej Wartość docelowa
Zmniejszenie emisji CO2 Mg/rok 2020 36,27
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI) GJ/rok 2020 396,23

Dokumentacja zdjęciowa budynku po zakończeniu realizacji projektu