Pogotowie Modlitewne Królowej Pokoju

Idea Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju powstała na modlitwie, jako odpowiedź na ciągłe i niezmienne wezwanie Maryi: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się”, „Módlcie się w moich intencjach”. Jest to dzieło Matki Boga, a nie nasze. My tylko chcemy czynić to o co prosi Maryja. A od modlitwy zaczyna się wszystko dobro w nas i wokół nas, przychodzi POKÓJ.

Modlitwa Maryi po Ofierze Eucharystycznej Pana Jezusa jest modlitwą najpotężniejszą i najskuteczniejszą. Stąd uczmy się od najpokorniejszej Uczennicy Boga jak się modlić i jak dać Maryi ster naszym modlitwom.

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja Plebani Rzymskokatolickiej w Baryczy”.

Dodano: 26 marca 2020 r. | Kategoria: Aktualności


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Parafia Rzymskokatolicka Barycz pw. Św. Józefa
Barycz 196
36-233 Barycz
telefon: 13 43 47 381
e-mail: krzypich@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej: http://barycz.przemyska.pl/ ,
NIP: 686-152-05-08
Regon: 040035303


II. Tryb udzielenia zamówienia


Zamówienie o wartości powyżej 50 000 zł (netto), zgodnie z Regulaminem w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych dla inwestycji współfinansowanych ze środków krajowych, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III. Przedmiot zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku plebanii obejmująca:

 • docieplenie ściany fundamentowej na powierzchni 65,76m2 płytami styrodurowymi gr. 10cm na zaprawie klejowej wraz z izolacją przeciwilgotnościową z masy asfaltowo-kauczukowej, izolacyjnej, ułożenie foli kubełkowej wraz z wykonaniem odwodnienia,
 • docieplenie ściany parteru, pierwszego piętra i poddasza na pow. 351,957m2 płytą styropianową gr.15cm,
 • docieplenie stropu nad garażem na powierzchni 28,80m2 płytami z wełny izolacyjnej o gr.15cm,
 • docieplenie ściany wewnętrznej na poddaszu oddzielającej pomieszczenia mieszkalne od strychu na powierzchni 59,70m2  płytami z wełny izolacyjnej gr.10cm,
 • docieplenie stropu poddasza pod nieogrzewanym strychem na powierzchni 114,48m2 w przestrzeni strychowej płytą styropianową gr. 21 cm,
 • wymianę okien, drzwi wejściowych o pow. 46,79m2 na okna zespolone, dwuszybowe i drzwi wejściowe z PVC,
 • wymiana drzwi garażowych w piwnicy o powierzchni 5,5m2 na drzwi z PVC ocieplane,
 • wykonanie elewacji na powierzchni ścian 324,557m2 i ościeży 72,22m2 metodą lekko-mokrą z użyciem zapraw klejących i siatki i położeniem tynku silikatowego oraz z mieszanki żywiczno-mineralnej na cokole budynku, powierzchnia 27,40m2,
 • montaż nowego kotła gazowego o mocy 24kW z automatyką sterującą i automatyką pogodową,
 • montaż 30 szt. zaworów grzejnikowych termostatycznych K1,
 • montaż ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 3kW.


ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty i załącznikami od 1 do 7
Przedmiar robót
STWiORB – Plebania Barycz
Wzór Umowy
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na stronę Wnioskodawcy