Historia Parafii

Historia kościoła w Baryczy

Myśl wybudowania kościoła w Baryczy, w wiosce, która należała do parafii Wesoła (odległej około 5 km) wyszła od ks. Mączki proboszcza tamtejszej parafii.

Kamień węgielny pod budowę kościoła w Baryczy poświęcił ks. bp Karol Fischer. Kościół został wybudowany według projektu, który wykonał Ćwiąkała – budowniczy z miejscowości Blizne, zaś samą budowa zajmowała się gmina, a głównie wójt Jan Chyłek z Baryczy. Dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców wsi oraz ich wielkiej ofiarności, budowę zakończono w 1907 roku. Kościół został poświęcony w 1913 r. w czasie misji parafialnych przez ks. M. Górnickiego, ale w dalszym ciągu do sprawowania nabożeństw dojeżdżali księża z parafii Wesoła. Dopiero z dniem 1.09.1927 r. Barycz staje się samodzielną parafią, a pierwszym proboszczem zostaje ks. Tomasz Jaroch. Konsekracji kościoła dokonał 2 maja 1937 roku biskup Franciszek Barda.

Opis kościoła

Kościół jest w stylu neogotyckim, murowany z cegły, z kamienną podmurówką. Dach jest kryty blachą. Łączna długość kościoła wynosi 23 m, szerokość ma 14 m, wysokość 13 m.

Ołtarz główny z obrazem św. Józefa patrona parafii jest w stylu gotyckim. Zarówno główny ołtarz jak i ambonę z czterema Ewangelistami wykonał artysta rzeźbiarz Franciszek Dąbrowski z Żołyni. Ołtarze boczne zostały zakupione z kościoła w Żyznowie w 1928 r., a organy odkupiono z kościoła w wsi Nozdrzec.

Pierwsze malowanie kościoła wykonali studenci z Krakowa w czasie gdy proboszczem był ks. Tomasz Jaroch. Uzupełniono malowanie za ks. Leona Wieprzkowicza.

W czasie gdy proboszczem był ks. St. Buczek w 1956 r. została dobudowana salka katechetyczna, a w 1957/58 r. dobudowano jako przedłużenie kościoła przybudówkę.

W latach późniejszych gdy proboszczem był ks. Mieczysław Zarych wykonano wiele kolejnych prac. W 1970 r. z okazji nawiedzenia NMP zmieniono cały wystrój prezbiterium, łącznie z obecnym ołtarzem soborowym, zradiofonizowano kościół i zakupiono nowe tabernakulum. Wszystkie prace stolarskie wykonał parafianin Wojciech Kudła.

W 1971 r. położono nowa posadzkę. W 1972 r. dano nową polichromię, którą wykonał malarz Kazimierz Florek z Sanoka.

Z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia parafii w roku 1977 zostały wykonane ławki przez wspomnianego już parafianina Wojciecha Kudłę. Wykonano również ogrodzenie wokół kościoła.

W roku 1992 gdy proboszczem był ks. Zbigniew Mierzejewski pomalowano i zakonserwowano dach, a rok później dokonano elewacji kościoła, wymieniono rynny i wykonano daszki na zewnętrznych gzymsach kościoła.

W 1997 r. gdy proboszczem został ks. Jan Wit dokonano renowacji obrazu św. Józefa z ołtarza głównego. W 2002 r. została wymieniona instalacja elektryczna w kościele.

5 listopada 2008 r. ks. Jan Wit po chorobie odszedł do Pana, a jego następcą został mianowany od 15 grudnia 2008 roku ks. Jacek Rosół.

W 2009 roku zostało wykonane centralne ogrzewanie w kościele.

W 2011 roku zostało wykonane nowe nagłośnienie w świątyni przez Firmę Rduch.

Jesienią 2011 roku zakończono remont dachu kościoła, który polegał na:

  1. wymianie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej i impregnacja
  2. wykonanie nowego pełnego deskowania połaci dachowych
  3. wymiana pokrycia dachowego z blachy stal. ocynk na blachę tytanowo-cynkową. 

W tym czasie wykonano nowe wejście z prezbiterium do dawnej salki katechetycznej i jej adaptację na zakrystię. Została również wykonana instalacja odgromowa kościoła oraz docieplono sklepienie wełną mineralną.

W 2012 roku wymienione zostały okna w elewacji frontowej na chórze muzycznym oraz okrągłe dwa od strony północnej i dwa od strony południowej.

W roku 2013 przeprowadzono prace remontowe przy schodach głównych i schodach do obu zakrystii kościoła. Na istniejących schodach betonowych wykonane zostały okładziny z płyt granitowych.

W roku 2014 został wykonany przez Pracownię Ludwisarską Felczyńskich nowy dzwon ku czci św. Józefa, który wzywa wszystkich parafian do modlitwy, dzwoniąc codziennie na Anioł Pański. Jednocześnie w tym samym czasie Firma Rduch wykonała nowoczesną automatykę dzwonów, wstawiono także nowe serca do starych dzwonów, dzięki czemu ich dźwięk jest czysty i wyraźny. Końcem roku przeprowadzony został także remont cokołu kamiennego kościoła i kostki odbojowej, co poprawiło walory estetyczne naszej świątyni i wzmocniło bryłę budynku.

W roku 2015 w kościele został zainstalowany nowy system do wyświetlania tekstów pieśni. Nawet starsze osoby widzą teraz wyraźnie teksty, gorzej ze śpiewem, bo słuch czasami przytępiony…:)

W roku 2016 podjęte zostały prace polegające na utworzeniu chodnika procesyjnego z kostki granitowej wokół naszej świątyni.

Tak wyglądało otoczenie kościoła przed pracami … a tak wygląda po pracach.

Po zakończeniu prac związanych z układaniem kostki granitowej wokół kościoła, podjęto prace remontowe schodów głównych i od strony cmentarza. Podobnie jak w przypadku schodów wejściowych do świątyni, na istniejących schodach betonowych wykonane zostały okładziny z płyt granitowych. 

Jesienią 2017 roku, w 90 rocznicę powstania parafii, podjęte zostały prace wewnątrz świątyni. Po 45 latach od ostatniego malowania kościół zaczyna nabierać nowych blasków… odnowiony został ołtarz główny. 

Zakończone zostały prace renowacyjne bocznych ołtarzy: Matki Bożej i Serca Jezusowego.

 

Od 19 sierpnia 2018 roku nastąpiła zmiana ks. Proboszcza. Nowym Proboszczem Parafii został ks. Krzysztof Pichur.