Wspólnoty Parafialne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu

Idea Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju powstała na modlitwie, jako odpowiedź na ciągłe i niezmienne wezwanie Maryi: „módlcie się, módlcie się, módlcie się”, „módlcie się w moich intencjach”. Jest to dzieło Matki Boga, a nie nasze. My tylko chcemy czynić to o co prosi Maryja. A od modlitwy zaczyna się wszystko dobro w nas i wokół nas, przychodzi POKÓJ. Modlitwa Maryi po Ofierze Eucharystycznej Pana Jezusa jest modlitwą najpotężniejszą i najskuteczniejszą. Stąd uczmy się od najpokorniejszej Uczennicy Boga jak się modlić i jak dać Maryi ster naszym modlitwom.

„Wspólnota Modlitewna Królowej Pokoju” przy parafii p.w. św. Józefa w Baryczy

Powołaniem Wspólnoty jest modlitwa w intencjach Maryi Królowej Pokoju oraz zawierzanie wszystkich osób i przysyłanych intencji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Przez Maryję z wiarą oddajemy ster naszego życia Panu Jezusowi – „Jezu Ty się tym zajmij”. Pełne zawierzenie bowiem polega na tym, że oddajemy Bogu nasze troski i wierzymy, że On się nimi zajmuje. Najskuteczniej docieramy do Bożego Serca przez Niepokalane Serce Maryi. Następnie Maryja oczyszcza wszystkie nasze modlitwy, cierpienia, uczynki, oddany Jej czas i całych siebie, zanosząc je w naszym imieniu Bogu. Kiedy wszystko to przejdzie przez filtr Serca Niepokalanej ma nieskończoną wartość.

Maryja rozdaje te nasze skromne ofiary np.: o nawrócenie jakiegoś grzesznika, o czyjeś uzdrowienie, pojednanie. Tę tajemnicę poznamy w niebie. Teraz zaś z czystej miłości do Boga, bez myślenia o sobie, o własnych zasługach – przez Maryję oddajemy się naszemu Stwórcy.

Obowiązki członków Wspólnoty:

Wszystkie modlitwy i zobowiązania podejmujemy w wielkiej wolności wewnętrznej z czystej miłości do Boga przez Serce Maryi. Niewypełnienie tych modlitw z jakiekolwiek powodu nie obowiązuje pod karą grzechu i nie powinno być spełniane w poczuciu przymusu. Kto kocha daje wiele z siebie dla ukochanej osoby, czyniąc to w pełnej wolności. Maryja cieszy się każdą modlitwą, każdym uczynkiem jakie Jej przynosimy i oddajemy, by mogła nimi dysponować dla zbawienia naszego i naszych bliźnich.

AKT ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI SIEBIE I KAŻDEGO CZŁOWIEKA

Każdy członek „Wspólnoty” odmawia codziennie akt zawierzenia siebie i wszystkich polecanych osób Niepokalanemu Sercu Maryi, każdego człowieka na tej ziemi – ofiarowuje każdy dzień życia w intencjach Królowej Pokoju.

W ten sposób szerzymy nabożeństwo zawierzenia Sercu Maryi. Przez Maryję idziemy do Jezusa. Stajemy się przedłużonymi rękoma Matki Bożej, która zapowiedziała, że tryumf Jej Niepokalanego Serca przyjdzie przez tych, którzy  zawierzyli się Jej Niepokalanemu Sercu.

STAŁA NOWENNA PMKP

W pierwszy czwartek miesiąca w parafii św. Józefa w Baryczy odbywa się całodniowa adoracja Pana Jezusa w intencjach Maryi i „Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju”. Po niej następuje nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie za wszystkich mieszkających w parafii św. Józefa w Baryczy,  za członków Pogotowia i przysyłających intencje modlitewne oraz za wszystkie PARAFIE z których pochodzą członkowie „Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju” i przysyłający intencje modlitewne. Modlitwą obejmujemy również gorliwie wszystkich Polaków rozproszonych po całym świecie (parafie w których żyją poza granicami kraju), pochodzących z naszych parafii.

CODZIENNIE ODMAWIAMY nowennę za przyczyną Matki Bożej Współczucia i Miłosierdzia – koronką której treść jest umieszczona poniżej.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Każdy członek „Wspólnoty” stara się również raz w tygodniu przynajmniej pół godziny trwać na adoracji Najświętszego Sakramentu w intencjach Maryi i Pogotowia.

Owoce duchowe:

MSZA ŚW. W INTENCJACH MARYI,  CZŁONKÓW POGOTOWIA MODLITEWNEGO I PRZYSYŁAJĄCYCH INTENCJE MODLITEWNE

W parafii św. Józefa w Baryczy każdego 25 dnia miesiąca odprawiana jest dziękczynna Msza Św. ku czci Królowej Pokoju, w powierzanych intencjach oraz za członków „Wspólnoty Modlitewnej Królowej Pokoju”.

MSZE ŚW. WIECZYSTE

Na Jasnej Górze odbywają się Msze Św. wieczyste w intencjach Królowej Pokoju i w intencjach osób zgłaszających potrzeby modlitewne i członków „Wspólnoty”.

 Święta patronalne

„Wspólnoty Modlitewnej Królowej Pokoju”:

 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca
 • Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca

 Główne intencje Królowej Pokoju:

o pokój na świecie i w każdym ludzkim sercu, za Kościół Święty, za Ojca św., za kapłanów, za tych którzy nie poznali jeszcze Bożej miłości, za rodziny, za chorych, za dusze w czyśćcu cierpiące, za młodzież, za naszą Ojczyznę.

Intencja – dlaczego ważna?

Bóg dał mam wolną wolę. Ważne byśmy dobrowolnie zechcieli Bogu ofiarować jakiś dar w intencjach Maryi. Maryja do niczego nie chce nas zmuszać. Stąd istotne jest wzbudzanie intencji. „CHCĘ I Z CZYSTEJ MIŁOŚCI KU TOBIE MARYJO ODDAJĘ CI DZIŚ np.: mój cały dzień, cierpienia i prace, modlitwy, trudy, kłopoty”. Potrzeba tylko wyćwiczyć w sobie nawyk wzbudzania intencji i ofiarowywania. A Maryja uczyni wiele cudów w nas i przez nas.

 Osoby proszące o modlitwę:

Zapraszamy do gorącej modlitwy w intencjach Maryi, pozostawiając z wiarą w Jej Sercu swoje własne potrzeby i intencje. Intencje modlitewne można wysyłać na numer tel.: +48  601 828 244 (PROSZĘ WYSYŁAĆ INTENCJE NA TEN NUMER TYLKO SMS-em)  lub na adres mailowy, czyli skrzynkę mailową Matki Bożej – słowo „Gospa” znaczy „Pani” w języku chorwackim: UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA ADRESU MAIL –  gospa@pogotowiemodlitewne.org. Warto wysyłać intencje na podany wyżej adres mailowy, gdyż dzięki temu  ma się możliwość pozostawania w ciągłym kontakcie z Pogotowiem, otrzymując regularnie maile ze świadectwami i bieżącymi  informacjami .

Każda osoba przysyłająca intencje modlitewne proszona jest o codzienne odmawianie umieszczonego poniżej Aktu Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest to minimalne włączenie się w dzieło Maryi, nie tylko oczekiwanie na to, że inni będą modlić się za nas. „Pogotowie Modlitewne Królowej Pokoju” ma wówczas sens. Wszyscy zaś proszący o wstawiennictwo u Królowej Pokoju biorą również udział w owocach duchowych modlitw „Wspólnoty”.

Nowi członkowie „Wspólnoty Modlitewnej Królowej Pokoju”:

Osoby chętne do modlitwy w intencjach Królowej Pokoju oraz do zawierzania polecanych intencji wysyłają zgłoszenie na adres mailowy:  podając imię i nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy. Następnie są wpisywane na listę członków „Wspólnoty Modlitewnej Królowej Pokoju” i umieszczane w księdze modlitw. Biorą udział w owocach duchowych modlitw „Wspólnoty”.

Świadectwa:

Zachęcamy także do pisania świadectw ku chwale Bożej o cudach Matki Bożej Królowej Pokoju dla umocnienia wiary własnej i innych. Kiedy dzielimy się łaskami z innymi, nasza wiara  i wiara naszych braci pogłębia się. Czyńmy to z miłości i wdzięczności wobec Boga Miłości przez Serce Matki Niebieskiej. Świadectwa prosimy przysyłać na adres mailowy: gospa@pogotowiemodlitewne.org, będą one umieszczane na stronie: barycz.przemyska.pl

CODZIENNE MODLITWY WSPÓLNOTY I PRZYSYŁAJĄCYCH INTENCJE MODLITEWNE:

Matko Boża! Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam, poświęcam i oddaję każdego człowieka na tej ziemi na zawsze, całkowicie i nieodwołalnie. Chroń, Maryjo, każdego człowieka na tej ziemi od wszelkiego zła grożącego duszy i ciału, a zwłaszcza od ognia piekielnego. Amen – IMPRIMATUR, ks. bp Stanisław Jamrozek, Przemyśl, 28 grudnia 2017r.

Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Świętego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszystkie dobro, prawda i życie. Amen.

Imprimatur – Bp. Jan Wątroba, Częstochowa 2.X.2008 r., L. Dz. 807

KORONKA DO MATKI BOŻEJ WSPÓŁCZUCIA I MIŁOSIERDZIA, WSPOMOŻYCIELKI WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN

CODZIENNIE W CZASIE NOWENNY WYMIENIAMY INTENCJE:

W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen

Panie Jezu Chryste wraz ze wszystkimi archaniołami, aniołami i świętymi Pańskimi oraz wszystkimi duszami czyśćcowymi uwielbiamy Boga za dzieło Zbawienia oraz otrzymywane przez nas WSZYSTKIE łaski, NA WYNAGRODZENIE ZA GRZECHY NASZE I CAŁEGO ŚWIATA, prosimy w intencjach Matki Bożej Królowej Pokoju, naszych intencjach i przysyłających prośby modlitewne: błagamy o pokój na świecie i w każdym ludzkim sercu, za Kościół Święty, za Ojca Św., za kapłanów, za naszą Ojczyznę – Polskę o ochronę Krwi Twojej Jezu i mądrość dla Polaków i zwycięstwo prawdy i dobra, za tych którzy, nie poznali jeszcze Bożej miłości, za rodziny, o prawną obronę życia dzieci nienarodzonych, za chorych, za konających, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, za młodzież, za bezrobotnych, za bezdomnych, za samotnych, za opuszczonych, o trzeźwość szczególnie w naszej parafii, za dzieła: Złotej Róży i Margaretki (modlitwy za kapłanów), Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego; Dzieła Ewangelizacyjne, za wszystkich członków Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju i ich rodziny, ks. Jacka Rosoła, ks. Piotra Glasa, o dary i charyzmaty Ducha św. dla nas wszystkich; a nam wszystkim w parafii św. Józefa (tu podać patrona własnej parafii) oraz parafiom członków Wspólnoty Modlitewnej Królowej Pokoju, parafiom przysyłających modlitwy i tym, spośród nas, którzy żyją poza granicami Polski bardzo prosimy o łaskę ciągłego nawracania się, przemiany życia, uzdrowienia wszelkich ran fizycznych, duchowych i emocjonalnych zgodnie z wolą Bożą oraz uwolnienia od wszelkiego zła.

 • Na początku: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 3 x Chwała Ojcu na cześć Trójcy Przenajświętszej.
 • Na dużych paciorkach: Matko Boża, wejrzyj Twoją Miłością na całą ludzkość  i wyproś u Twego Syna POKÓJ i MIŁOSIERDZIE, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 • Na małych paciorkach: Przez Twoje Niepokalane Serce, o Matko Miłosierdzia, wybłagaj potrzebne łaski dla całej ludzkości i prowadź nas do Twego Syna.
 • Na zakończenie: 3 x Wspomagaj nas, Matko Miłosierdzia.
 •  
 • OBIETNICE MARYI Obietnice dane nam przez Maryję  dla czcicieli Jej obrazu i Jej trzech tytułów:1)      Moje kochane dziecko i drogie dzieci na całym świecie, wzywajcie Mnie często tym tytułem, który wam objawiłam, a Ja obiecuję wam, że każdy, kto będzie czcił ten wizerunek, otrzyma Moją Miłość, Miłosierdzie jak również Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, gdyż Ja sama będę się wstawiała za tymi, którzy Mnie czczą, przed Moim Synem i prosiła o Miłosierdzie.2)      Każdy z was, drogie dzieci, kto odmówi przed tym wizerunkiem 3 razy „Zdrowaś Maryjo”, 3 razy „Chwała Ojcu” i 3 razy „Ojcze Nasz”, otrzyma odpuszczenie grzechów dnia codziennego.3)      Każdy z was, kto uda się z prośbą do Mojego Niepokalanego Serca, zostanie wysłuchany! Lecz pamiętajcie, abyście byli posłuszni Naszym słowom, abyście żyli w posłuszeństwie, w prawdzie i miłości.4)      Wszędzie tam, gdzie znajdzie się ten wizerunek, dom będzie wolny od chorób i napaści złego ducha, a wszyscy ci, którzy zaangażują się w rozpowszechnianie tego wizerunku, otrzymają pełnię Mojego błogosławieństwa, Ja wleję w ich serca miłość z Mojego Niepokalanego Serca.5)      Dlatego proszę, Moje drogie dzieci, wzywajcie Mnie często jako waszą Matkę i jako waszą Wspomożycielkę, a Ja udzielę wam wszystkiego, o co prosić będziecie. Ja wyproszę u Mojego Boskiego Syna przemianę waszych serc, abyście stali się czystymi, abyście stali się prawdziwymi rycerzami i wojownikami Mojego Niepokalanego Serca.

  6)      Wzywajcie Mnie jako Matkę Współczucia i Miłosierdzia, a doznacie wielu łask, które wyproszę u Mojego Boskiego Syna!

  Drogie dziecko i drogie dzieci, mówcie tę Koronkę codziennie, a Ja obdarzę was Moimi łaskami i wyproszę dla was Miłosierdzie. Jestem z wami, drogie dzieci”».